5/6/2023 9:10:51 AM 5/6/2023 9:10:51 AM
بازدید از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (ویژه برادران)
5/6/2023 9:10:51 AM | 209

 

بازدید از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (ویژه برادران)

️ تاریخ بازدید: 24 اردیبهشت ماه ۱۴۰۲                      هزینه شرکت در بازدید: ۵۰ هزار تومان

جهت ثبت نام، مبلغ را به شماره کارت زیر ارسال کرده و عکس فیش واریزی را به همراه نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود، به نشانی @ketab_ausmt ارسال نمایید.

 

۵۰۴۱-۷۲۱۱-۱۱۴۵-۸۱۱۴

 به نام هیئت مکتب الزهرا (س)

 آخرین مهلت ثبت نام: ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ (ظرفیت محدود)

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل

 

0 نظر
ثبت نظر