ساخت کیت تشخیص Covid-۱۹ به کمک تکنیک واکنش زنجیره پلیمر از (PCR) توسط محققین دانشگاه
10/20/2021 5:16:23 PM 7917
ثبت اختراع توسط محققین دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه:
کیت تشخیص Covid-۱۹ به کمک تکنیک واکنش زنجیره پلیمر از (PCR) که توسط تیم تحقیقاتی دانشکده زیست فناوری دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل ساخته و در اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید. این کیت تشخیصی توسط تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر مجتبی رنجبر(دانشیار دانشکده زیست فناوری)، سید امیر حسین محمدزاده حسینی مقری (دانشجوی کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی دانشگاه) در اداره ثبت اختراعات سازمان اسناد و املاک کشور به شماره ثبت ۱۰۴۵۱۷ و طبقه بین المللی C۱۲Q۱/۶۸ به ثبت رسید. 
به گفته سرپرست تیم تحقیقاتی جناب آقای دکتر رنجبر با توجه به اینکه روش PCR یک تست مولکولی است و به علت حضور پرایمر های تخصصی طراحی و ساخته شده در نتیجه این روش از دقت و سرعت بالایی برخوردار است. همچنین با این روش لود ویروسی بسیار پایین در نمونه گرفته شده از افراد قابل ردیابی است.

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر