دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
اطلاعیه وام ودیعه مسکن متاهلی

اطلاعیه وام ودیعه مسکن متاهلی

19 خرداد 1403
485
اطلاعیه وام ودیعه مسکن متاهلی

اطلاعیه وام ودیعه مسکن متاهلی

قابل توجه دانشجویان گرامی، ضمن آرزوی سلامتی به استحضار میرساند، مبالغ وام ودیعه مسکن متأهلی از نیمسال جاری افزایش یافته است. به همین منظور دانشجویان متقاضی برای تکمیل مستندات بایستی تا 1403/03/23 به اداره رفاه دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه نمایند.
از این رو شایسته است ضمن اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان، اقدامات ذیل انجام پذیرد:
1_مراجعه دانشجوی متقاضی به اداره رفاه دانشگاه و بررسی مستندات اولیه توسط کارشناس اداره رفاه
2_ ثبت درخواست کار برای رد وام توسط دانشگاه
تبصره: بدیهی است در صورت رد درخواست وام درخواست مجدد وام با مبالغ قبلی ( 60، 90 و 120 میلیون تومان) امکان پذیر نخواهد بود.
3_ ثبت رد درخواست وام توسط کارشناس صندوق
4_ ثبت درخواست مجدد وام توسط دانشجو به همراه تکمیل مستندات در صورت نیاز (متناسب با مبلغ وام
5_ تایید و ارسال درخواست ثبت شده به صندوق توسط دانشگاه
مبالغ جدید وام: برای ساکنین شهر تهران 200 میلیون تومان، شهرهای بزرگ 150 میلیون تومان و شهرهای کوچک 100 میلیون تومان میباشد.
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به (گروه پرداخت تسهیلات صندوق) در پیام رسان بله, مراجعه نمایید.
معاونت دانشجویی